Fear the Walking Dead - 07x16 (2021) Свали субтитрите

Fear the Walking Dead - 07x16 (2021)
Ти успя.
Не изглеждаш много добре.
Ние можем да ти помогнем.
Но първо трябва да решиш дали искаш да си част от това.
Ако да, дали ще приемеш да правиш необходимото,
за да получиш това, което искаш.
Някой чува ли ме?
Има ли някого?
Някой?
Добре. Ела.
Гладна си, нали?
Добре.
Отиваме на пазар.
Ще вземем ли и мама?
В утринното слънце…
Виж какво имаме.
Гледам как корабите идват,
после - как отново отплават.
Да…
Седя си на кея в залива
и гледам как морето се оттегля.
Седя си на кея в залива,
без нищо да правя…
Напуснах дома си в Джорджия
за залива на Сан Франциско.
Адаптирано мляко
Нямах за какво да живея,
нямаше какво да очаквам.
Кислород
Седя си на кея в залива
и гледам как морето се оттегля.
Сандерсън
Седя си на кея в залива,
без нищо да правя…
Спокойно.
- Аз съм тук! Ти къде си?
Джим, къде си?
Какво правиш тук?
Търся храна.
Нямам.
Бързо и точно
Добре…
В кой месец си?
Аз съм Морган. Това е дъщеря ми Мо.
Ейва.
- Добре.
Мисля, че можем да си помогнем.
Искаш помощта ми?
- Да.
Отведи това дете далеч оттук.
- Не мога.
Трябва да намеря майка й и останалите си близки.
Изглежда и ти търсиш своите.
Помисли си. Това място не е за деца.
Грейс, дано да ме чуваш.
Не знам още колко ще издържа без теб.
Аз…
Направих каквото каза.
Мо е на сигурно място, но има нужда от теб.
И аз имам нужда от теб.
Страхувам се.
Имам нужда от семейството си.
Имам…
- Има ли някого горе?
Имам нужда от помощ!
Добър вечер.
Не се прави на герой.
- Добре.
Не знам какво искате, но каквото и да е, ще се разберем.
Върнете ми детето.
Това дете не е твое. И другите не бяха.
Какви други?
- Децата, които отвлече.
Не съм отвличал ничие дете.
Къде са те?
Върнете ми дъщеря ми и повече никога няма да ни видите.
Влизай в дупката.
Заровете го.
Защо го правите?
За да може всеки тъпак да види какво става, като дойде тук и реши
да отвлича децата ни.
Покрийте го.
Моля ви… Моля ви!
Хей!
Благодаря, че ми спаси живота.
Не дойдох да те спасявам.
Взеха ме за теб.
Това дете е всичко за мен.
Няма да позволя да я вземеш.
С мен ще й е по-добре. Ще го преживееш.
Аз го преживях.
Спри.
Моля те, спри!
- Ако ни проследиш, ще те убия.
ПАЗИ СЕ ОТ ЖИВИТЕ МЪРТВИ Те са вече мъртви
Ориол, близо до мястото съм. Чувате ли ме?
Чуваме те.
Хайде…
Закъснявате.
- Намерихме нови "яйца". Действаме.
Колко време ще отнеме?
- Колкото отнеме.
Готова ли си?
Хайде…
Гладна ли си, малката?
Ето.
758-БГ-20…
Джим, чуваш ли ме?
Джим, чуваш ли ме? Чуваш ли?
Имаме нужда от теб.
Детето има нужда от теб.
Има ново "яйце".
Ще оставя това в клетката и ще отида да проверя.
Разбрано.
Знам, че татко ти липсва, но без него ще ти е по-добре.
Джим…
Джим, имаме…
Ало?
- Кой е?
Искам само да помогна. Чух съобщението. Къде си?
Откъде да знам, че не си похитителка на деца?
И аз съм майка. Довери ми се.
Знам, трудно е.
- Искам само детето ми да е добре.
Добре ще е. Можеш ли да ми кажеш къде си?
Кислород
Още ли си там? Ако ми помогнеш, ще ти кажа къде съм.
Разбира се. Къде си?
- Разбираш защо…
Напоследък е трудно да прецениш на кого да вярваш.
Спри уоки-токито. Дай ми пистолета. Веднага.
Правиш голяма грешка.
Не колкото твоята, като взе дъщеря ми.
Остави оръжието и се обърни.
Къде е тя?
- Където няма да я намериш.
Грешен отговор.
- Къде е кислородът?
Където няма да го намериш, освен ако не ме заведеш при нея.
Не знаеш кой е насреща.
- Някой без кислород?
Проблемът ти не съм аз.
Хората, с които съм, ще те убият по жесток начин.
Ако искаш да дишаш, по-добре тръгвай.
Още не е късно да се откажеш.
Като разберат, че си попречил да вземем "яйце"…
"Яйце"?! Така ли наричате децата, които отвличате?
Не ги отвличаме. Спасяваме ги.
- От какво?
От родители, които мислят, че могат да ги гледат.
Вие обаче можете?!
- Ако знаеш откъде съм, ще разбереш.
Откъде си?
Защо отвеждаш деца, които не са твои?
Обмисли ли предложението ни?
Ще изпълня задачата.
Вие ще изпълните своята част от сделката.
Ще я изпълним.
- Как да съм сигурна?
Все още дишаш
само благодарение на нас.
Как се казваш?
Мадисън.
- Вече не.
Ще ти кажем коя ще си от сега нататък.
Късно.
Какво означава това?
- Вече е спасена.
Дошли са по-рано.
Не!
Падре Колектор 46
Това шега ли е? От Падре ли си?
Какво знаеш за Падре?
Хайде.
Тръгваме.
Накъде?
- Ще й е по-добре без теб.
Не ти решаваш кое е добро за близките ми.
Вече реших.
И аз бях като теб.
Нямаш нищо общо с мен!
- Вече не.
Пусни ме!
Алиша
Ник
Боже мой!
Ти си Мадисън Кларк!
Откъде знаеш името ми?
Господи…
Децата ти… Те ми го казаха.
Лъжеш!
- Ти умря.
Така казаха. Видях стадиона.
Децата ми?
Те живи ли са?
Ще ти разкажа всичко в замяна на дъщеря си.
Има само един начин от Падре да ти я върнат.
Помогни ми да спасим друго дете.
На мястото на твоето.
- Няма да направя това.
Ще му е по-добре с тях.
Няма ли начин да получат каквото искат,
без да отвличат нечие дете?
Не, няма.
Ако детето не е родено?
Ще проявят ли интерес към бременна жена?
Може би.
Жената, с която говореше по уоки-токито,
е бременна и е затруднена.
Знам къде е.
Сигурен ли си?
- Ще ми върнат ли дъщеря ми?
Да, ще ти я върнат.
И Падре ще могат да се грижат за нея и за детето й?
Да.
Щом не отнемам детето от майка му…
Добре.
Била си обгазена на онзи стадион
и ти трябва кислород?
- Нещо такова.
Доколкото разбрах, е било невъзможно да излезеш оттам жива.
Аз съм пълна с изненади. Какво друго ти казаха децата ми?
Доста неща. Не си каквато си те представях.
Нищо не знаеш.
- Отвличаш деца.
Спасявам ги.
- Ти ли го казваш, или Падре?
Какво знаеш за Падре? Одеве не ми отговори.
Знам, че изпращат съобщения.
Знам, че никой не може да ги намери и че Алиша ги търсеше.
Защо ги е търсела?
Нищо няма да ти кажа, докато не ми върнат детето.
Мислиш, че е правилно,
като се бориш да си я върнеш, но тя е където трябва.
Повярвай ми.
- Защо?
Хора като теб не могат да осигурят такъв живот.
Хора като мен?
- Родители.
Не можете и да си храните децата.
- Щях да намеря храна.
На мен ми се струва, че и ти едва се справяш.
Тя ми е дъщеря. И майка й идва.
- И какво ще се промени?
Не знаеш през какво минахме. Преживяхме бомбите.
Били сте в Галвестън. Ник и Алиша там ли бяха?
Казах ти, повече нищо няма да ти кажа за тях.
Казвам само, че семейството ми е виждало и по-лошо.
Семейството не е решението, то е проблемът.
Падре са го разбрали. Това, което строят, е различно.
Ти си рискувала живота си за семейството си.
Какво е станало с теб?
Това ли е мястото?
- Да.
Сандерсън
Сега какво?
Ще влезем и ще й кажем истината.
- И каква е тя?
Ще я заведем на място, където ще се погрижат за детето.
Какво ще стане с нея след раждането?
Не е нужно да знае.
- Аз искам да знам.
Не е нужно.
Как може да постъпваш така?
Свиква се.
Направих каквото казахте.
Сега е ваш ред.
Още.
Какво каза?
Веднъж не е достатъчно. Трябва да продължиш.
Алиша - Ник
Ейва?
Ейва, тук ли си?
Какво правиш тук?
- Здравей.
Аз… Мисля, че тя може да ти помогне.
Коя си ти?
- Чухме се по уоки-токито.
Морган ми каза къде си.
Искам само Джим.
- Това баща му ли е?
Тази къща беше на семейството ми.
Тук съм родена. Мислех, че ще съм в безопасност.
Можем да ти помогнем.
- Как?
Идвам от безопасно място, с добри хора,
за каквото всяко дете би мечтало.
Звучи прекалено хубаво.
Вярно е. Това е най-доброто за бъдещето на нашите деца.
И детето на Морган е там. Нали, Морган?
Да, така е.
Не мислех, че подобно място може да съществува.
Как се казва?
- Падре.
Ще си взема нещата.
Какво ще стане с нея след раждането?
- Малко е късно за това.
Одеве не ми отговори. Какво ще стане?
Знаеш, иначе нямаше да настояваш за отговор.
Разделят ги.
- Защо?
Така правят в Падре.
- Но защо?
Как може това да е най-добро за детето?
Гледната ти точка е грешна.
Отношението към другия, това, което правим за него…
В Падре това е различно.
- Опиши ми го.
Без никакво обвързване.
Няма да го направя.
Виждал съм майка да губи детето си. Веднъж ми стига.
Няма да видиш дъщеря си.
Наред ли е всичко?
- За мен - да.
А за теб, Морган?
Всичко е наред. Просто трябва да те заведем в Падре.
Това трябва да направим.
По дяволите! Намериха ме!
Има ли заден изход?
- Защо те търсят?
Ядосах ги. Спасих няколко деца.
Как се излиза оттук?
- Елате с мен.
Чакай!
- Не бива да спираме.
Дай ми го!
- Не! Хайде!
Плажът е насам!
Добре ли си? Имаш рана. Ухапа ли те?
От лозата е. Добре съм.
- Хайде.
Трябва да спрем.
- Ако ни хванат, ще ни убият.
Ако нещо стане с бебето…
- Добре съм. Да вървим.
Пострада ли, ще ме държат отговорна. Накъде?
Там? В криптата?
Да.
- Добре, хайде.
Насам.
Затвори!
Хайде.
Всичко ще е наред.
Какво е това?
- За тоновете.
Ще видим дали всичко е наред.
- Добре съм. И бебето е добре.
Кои са тези отвън?
Кой те търси?
Какво има?
Не чувам тоновете.
Хорас Джей Сандерсън 1911-1976 г.
В Падре има ли лекари?
Да.
- Повикай ги тук.
Стига, така става по-лошо.
Не чуваш ли тонове?
Не.
Потърси пак.
- Не е бременна.
Не разбирам.
- Лъже ни.
За да те заведа в Падре ли? Това ли очакваше да направя?
Вярно ли е? Не си бременна, така ли?
Все едно. Вържи я и й остави храна и вода.
Тя само ще ни забави.
- Наистина не помниш.
Ти взе дъщеря ми.
Преди година.
Каза, че така е най-добре.
По дяволите, наистина не помниш.
Беше на 6 г.
Казваше се Одеса.
Разплака се, като я дръпна от мен на плажа.
Излъгала те е.
Той знае точно какво става.
Още имаме време да се измъкнем.
Заведи ме при нея.
- Нямаше да успееш.
Щяха да проверят тоновете, преди да те качат на лодката,
и всеки божи ден след пристигането ти там.
Трябва да я видя, тя има нужда от мен.
Щом не е бременна и няма бебе,
как ще вземем Мо?
Няма да я вземем.
И с размяната не беше сигурно.
- Щеше да ме размениш за нея?!
Каза, че ще си я върна!
- Че е възможно.
Ако не ме заведеш при дъщеря ми,
няма да разбереш къде са твоите деца!
И това е заплаха?
Искам детето си, ти искаш своите деца.
Грешиш, Морган.
Не искам да ги намеря.
Повече никога няма да ги видя.
Приемам го.
Вече ти казах, преодолях го.
Не те лъжех.
- Не…
Не е вярно. Освен това имахме сделка.
За да ме доведеш при нея.
Иначе защо ще го правиш?
Още не. Искаме да спасиш още деца.
Ти имаш деца?
Всеки си има причини да прави едно или друго.
Ти ги познаваш?
- Не можеш ли да ми помогнеш?
Да се махаме, преди да са ни открили.
Леко!
Последната воля на дядо ми беше да го погребат с любимата му пушка.
Искаше да е подготвен, ако не се озове пред Райските порти.
И ти няма да се озовеш там.
Нека се успокоим. Ядосана си, но трябва да излезем живи оттук.
Само така ще открием децата.
Има и друг начин.
Ти не искаш да видиш децата си,
но едва ли искаш да умрат.
Чуват ли ме тези, които търсят колектора?
Кой пита?
- Аз съм като вас.
Отвлякоха и моето дете.
- Какво искаш?
Знам как да я принудим да прави каквото кажем.
Но имам нужда от помощ.
- Слушам.
Няма да се получи.
Кажи му къде са децата й.
Не мога да ви помогна. Те пет пари не дават какво мисля.
Чакам, говори.
По-добре намери начин да те послушат.
Кажи му къде са децата й.
Кажи му къде са проклетите й деца!
- Не мога.
Ще те застрелям и дъщеря ти повече няма да те види.
Просто му кажи къде са.
- Тя е права, няма да се получи.
Защо?
- Защото…
Те са вече мъртви.
Много съжалявам, но децата ти…
Отидоха си.
Хей!
Каза, че са живи и че знаеш къде са.
За да направиш каквото искам.
- Лъжеш.
Не и за подобно нещо.
- Нищо не знаеш за децата ми!
Никога не си знаел!
- Знам, Мадисън.
Знам, че застреляха Ник.
С Виктор, Алиша и Лусиана бяхме там, когато се случи.
Ние го погребахме.
А Алиша?
Преди време един от мъртвите я ухапа.
Тя… сама си отряза ръката.
Забави се и инфекцията навлезе в организма й.
Бори се с нея с месеци - по-дълго от всеки, когото познавам.
Но последния път, когато я видях, когато говорих с нея…
Не…
Последния път, когато говорих с нея,
краят й наближаваше.
Не…
Съжалявам.
Алиша - Ник
Навън има поне 30 мъртви. Идват и други.
Там ли си? Повтарям, там ли си?
Още чакат.
Може да ни измъкнат оттук.
Защо не отговаряш? Съгласни сме на сделка.
Не можеш да я изпълниш. Способни са да ни убият.
Вече опитаха с мен.
- Тя нарани ли те?
Къде…
Кога ще ни открият?
Ако са в къщата, може да отнеме часове.
Мъртвите правят нещата по-трудни.
Ще трябва да минем през тях.
Дано се измъкнем, преди хайката да ни открие.
И тя ще ни трябва.
Имаме нужда от теб.
Съжалявам, че не ти казах веднага истината за децата ти.
Просто… Направих каквото трябваше.
Какво правеха, когато умряха?
Когато се запознах с Ник, му беше тежко.
На Алиша също. Мислеха, че си мъртва.
Но правеха първите стъпки към нещо по-добро.
Тогава се случи.
А Алиша? Как я ухапаха?
Опита се да предотврати избухването на бомбите.
Оцеля след взрива,
помогна на мен и детето и на хората, които обичаме,
да избягаме от радиацията…
Както казах, бори се с инфекцията колкото можа.
Не си ли я видял да умира?
- Не, трябваше да тръгна с Мо.
Може да е още жива.
След ухапване не се оцелява.
Знаеш, че Алиша беше различна. Може да е намерила начин.
Дори да е намерила, не искам да я търся.
Защо?
Ник
Време е.
Ти спаси повече деца от всеки друг колектор.
Ще помогнем да намериш своите.
Алиша - Ник
Не.
Не искам да ги намирам.
Алиша - Ник
На стадиона исках да умра,
за да видят децата ми, че каузата ми си струва да се борят.
Но ако знаеха какво правя, за да ги открия…
Падре ме изиграха.
Принудиха ме да правя ужасни неща, та като дойде време да си ги върна,
да откажа.
Щом не искаш да ги намериш,
защо още отвличаш деца за Падре?
Знаех какво ще направят, ако спра.
- Какво?
Ще намерят Ник и Алиша и ще ги накарат да правят същото.
Но вече няма защо да се тревожа за това.
Жалко, че не знаех, преди да взема Мо.
Хайката.
- Открили са ни.
Ако влязат, ще убият и двама ни.
- Знаем, че сте вътре!
Тя ме спаси. Те мислят, че работим заедно.
Ще я предадем и ще те пощадят.
Имаме нужда от нея, за да върне децата.
Те не мислят така.
Ако я криете, ще имаме проблем.
Пусни ги, Морган. Не се жертвай заради мен.
Не го правя за теб, а за да ми върнеш дъщеря ми.
Не мога да я върна. Твоята също. Нищо не мога да направя.
Можеш, но ти трябва мотивация.
Отворете!
- Морган…
Те ще те убият. Покажи им, че не си с мен.
Отворете вратата!
- Добре, почакайте!
Просто почакайте.
Ще отворим.
Ще ви я предадем.
Съжалявам.
Това е начинът пак да видиш дъщеря си.
Да ви виждаме ръцете!
Помниш ли ме? Миналата зима отвлече сина ми.
Сега ще ме запомниш.
Ставай! Започваме да копаем!
Приливът е след по-малко от два часа.
Постъпи правилно.
Какво й направихте?
- Оставихме я да гледа прилива.
По-ужасно е, като го виждаш.
Какво ви каза?
- Почти нищо.
Нямаше нужда. В раницата й намерихме това.
Знаем кога идват да я вземат.
Сложи това.
- Защо?
Ще изненадаме приятелите й на плажа и ако трябва, ще ги заровим.
Все някой ще проговори и ще каже къде са децата ни.
Проблем ли има?
- Така няма да си върнем децата.
Те ще ни избият.
Оставете го.
- Не става така.
Отвлякоха децата ни. Защо се караме помежду си?
Пуснете го.
Ако пречиш, знаеш какво следва.
Знам. Няма да преча.
Не отивай с тях. Не си длъжна.
Трябва да стигна до детето си.
Трябва да направя нещо.
Одеса го изгуби в деня, преди да я отвлекат.
Обещах да го намеря и да й го върна.
Ще спазя обещанието си.
Знам.
Не заслужаваш такава смърт.
Не мога да ти помогна.
- Не за това съм тук.
По онова време се чувствах почти като теб сега.
Исках да се махна от всички и от всичко.
Но като срещнах Ник и Алиша, като видях на какво си ги научила…
Всичко се промени в голяма степен благодарение на тях.
В известен смисъл… съм ти задължен.
Трябва да покажеш на тези хора, че грешат.
Можеш да се бориш за близките си, без да губиш себе си.
Не мога.
- Не си мъртъв, докато не умреш.
Алиша казваше, че това са твои думи.
Точно това е…
След всичко, което направих, аз съм мъртва.
Дръж се. Бутилките ти са тук.
Хайката. От Падре са ги избили.
Казах им да не ходят на кея.
Дръж се, Мадисън!
Морган… Морган!
Не… Не, не…
Морган!
- Не трябваше да те въвличам в това.
Морган!
Съжалявам.
Какво беше това?
Заради мен е мъртва
и няма да види дъщеря си.
Мъртва е заради Падре.
Беше готова да се откажеш. Какво се промени?
С мен е свършено.
Но не и с теб.
Ще те заведа при дъщеря ти.
Ще помогна да им покажеш, че грешат.
И после какво?
- Не знам, но не те излъгах.
Начинът да стигнеш до Падре
е да им занесеш друго дете.
Трябва да има друг начин.
Няма.
Има.
Но нямаме право на провал.
Кой е този?
- Колектор. Има нещо за вас.
Не виждам нищо.
- Имам информация.
Има спасителни лодки с хора.
Какви хора?
- Каквито търсим.
Има деца, бременна жена…
Мога да ви кажа и още, но трябва да дойда с вас.
Качвай се.
Къде отиваме?
Къде е Падре?
Щях да ти кажа…
Не знам.